Waar komen we voor in actie?


Het ingezamelde geld wordt ingezet voor onze hulpverlening aan vluchtelingen wereldwijd. We kijken altijd waar dat op dat moment het hardste nodig is. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de vluchtelingenhulp in Bosnië. Op onze website www.kilometersvoorkansen.nl kun je alles lezen over onze hulp aan vluchtelingen.